εκλεκτά γαλακτοκομικά προϊόντα από τη Λέσβο

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δραστηριοποίηση στο χώρο της τυροκομίας από το 1970

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πιστοποιημένη Μονάδα από AGROCERT και ΔΗΩ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Βιολογικός καθαρισμός με οικολογικά απόβλητα

ΔΙΕΘΝΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Διάθεση των προϊόντων σε ολόκληρο τον κόσμο

Image

Όλα μας τα προϊόντα έχουν

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.)